فعالیت های اجتماعی

چاپ
1
+1

سرورنگار همواره تلاش كرده است تا افزون بر ارايه خدمات خود، فعاليت‌هايي را فراسوي كسب و كار و بر اساس رسالت اجتماعي خويش انجام دهد.

فعالیت هایی از قبیل :